Diensten

Diensten

Aankoop

Wij adviseren een breed scala van opdrachtgevers van voornamelijk zakelijk vastgoed waarbij we meestal optreden in opdracht van de eindgebruikers. Steeds vaker worden wij, zeker in de huidige, roerige onroerend goed markt, gevraagd ook als aankoop makelaar voor woningen op te treden.

Zodra wij van u opdracht hebben gekregen voor een aankoop van uw nieuwe huisvesting, maken wij op basis van uw wensen een plan van aanpak en wordt dit met u besproken. Door onze kennis van de onroerend goed markt kunnen wij alle facetten van dit complexe traject zodanig inzichtelijk maken dat u, als onze opdrachtgever, een gefundeerde beslissing kunt nemen.

Daarna voeren wij in uw opdracht de onderhandeling en zorgen voor de complete contractuele afhandeling en begeleiden u tot en met het passeren van de acte van levering via de notaris. Veelal wordt dit voorafgegaan door een laatste inspectie van uw nieuwe aankoop.

vulpen

Aanhuur

Binnen de huidige onroerend goed markt waarvan we gerust kunnen stellen dat hij enigszins overspannen is, bent u gebaat bij een objectief beeld van de waarden. Welke locatie is voor uw bedrijf het meest geschikt en welke panden zijn er beschikbaar?

Allemaal zaken die wij graag voor u willen uitzoeken en in kaart brengen volgens uw wensen.

Er zijn veel vragen waar u als ondernemer mee te maken krijgt als uw op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor uw bedrijf. Wat te denken van het vaststellen van de huurwaarde bij b.v. een huurverlenging na een overeengekomen huurperiode?

Uw aanvangshuur ooit is jaarlijks geïndexeerd en is de huurprijs die u betaalt nog wel marktconform? Zeker in een periode waarin alle prijzen onder druk staan kunnen wij veel voor u betekenen.

Een oriënterende afspraak is snel gemaakt.

Verkoop

Veelvuldig komt het voor dat u een advies wenst over de waarde vaststelling van uw huidige huisvesting. Dit kan zowel bij een gehuurd pand als ook bij een eigen pand. Ook daarvoor is onze kennis van de regionale markt van belang.

Wij kunnen voor een juiste positionering van uw gebouw, het inzicht verschaffen in de lokale of regionale onroerendgoedmarkt. Wij volgen de markt systematisch en krijgen hiermee de meest noodzakelijke informatie die leidt tot het beste resultaat voor u als verkoper. Het transactieresultaat, overeenkomstig de door u aan ons verstrekte opdracht, is daarbij onze drijfveer.

Zoals in alle gevallen geldt ook hier weer een optimale begeleiding van het totale traject tot en met het passeren van de acte van levering bij de notaris.

Verhuur

Een van de kernactiviteiten van ons kantoor is verhuur van commercieel vastgoed. Vanuit ons kantoor zijn we dagelijks met kennis, ervaring en creativiteit bezig met de verhuur van bedrijfsruimten. Wij adviseren grote en kleine bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. Hierbij staat steeds het best mogelijke resultaat voor onze opdrachtgevers voorop.

Over onze aanpak en werkwijze overleggen wij vooraf met u en zullen u daarna regelmatig informeren. Doordat we continu alert zijn op de markt zorgt dit steeds weer voor een bevredigend resultaat.

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.